Графичен дизайн Печат Е-мейл

Графичният дизайн е дейност, в която има две страни – клиентът, със своите нужди и дизайнерът (в случая ние), със своите адекватни на нуждите му идеи и предложения.

В желанието си да изпълним максимално добре задълженията на нашата страна сме се екипирали с всички необходими за целта компютърни станции, лицензионни софтуерни пакети, богати библиотеки от векторни и растерни изображения и системи за дигитален контролен отпечатък. Млад, амбициозен екип от мотивирани дизайнери е готов да Ви предостави идеите си, в услуга на по-добрите продажби на Вашите продукти и по-доброто разпространение на Вашите рекламни послания.

Единствен недостатък е, че графичният дизайн .... струва пари.