Анкетна карта

за изследване удовлетвореността на клиентите

Точност при спазване на сроковетеКачество на изработените продуктиСъпоставимост на продуктите със същите от други производителиРеакция при възникване на несъответствиеОтзивчивост и компетентност на персонала