Предпечат и печат Печат Е-мейл

Изисквания, на които трябва да отговарят файловете, приемани за предпечат и печат.

  • Вид на файла - приемаме следните файлови формати: .CDR, .AI, .TIF, .JPG, .PDF , .PS, .EPS и .PSD.
  • Цветност CMYK и/или Pantone: Изпратените файлове трябва да бъдат в CMYK. Ако ни изпратите файлове в други цветни стандарти като RGB и Lab , ние ще ги конвертираме в CMYK. Конвертирането от един стандарт в друг е възможно обаче да промени цветовете.
  • Резолюция: За да сe получи добър резултат, резолюцията на картинките трябва да бъде най-малко 250 dpi (точки на инч) за финалния размер на изображението. НЕ опитвайте да увеличавате (интерполирате) изображения с ниска резолюция във вашия софтуер- това може да доведе до лоши резултати.
  • Шрифтове: Конвертирайте шрифтовете в криви преди да изпратите Вашите файлове. Конвертирането в криви на Вашите текстове елиминира необходимостта да изпращате шрифтовете, които сте използвали.
  • Безопасна зона: Когато елементи или текст от Вашия дизайн не стигат до края на страницата, те трябва да свършват най-малко 3 mm преди края.
  • Печат с рамки: Ако във Вашият дизайн използвате рамка по края на страницата е необходимо бялото поле да бъде най-малко 6 mm, за да се предотврати несиметричност при рязане.
  • Плътно черно: Когато искате да получите “плътно черно” за фон, цветът трябва да е C:60% / M:50% / Y:50% / K:100% (C-cyan, M-magenta, Y-yellow, K-black). Ако използвате само 100% черно (B?), резултатът е по-скоро тъмно сиво.
  • Увеличаване на размера за рязане: Когато е необходимо цвят, фон или изображение да стигат до края на страницата, те трябва да се удължат с най-малко 2 mm, за да се компенсира изместването при рязане.
  • Минимална дебелина на линиите: Ако използвате тънки линии, минималната им дебелина трябва да бъде 0.20 pt или 0.07 mm. Ако използвате по-тънки линии, те няма да се отпечатат коректно.
  • Компресиране на файла: Компресирайте файла с WinRAR, WinZIP или друг популярен софтуер за компресиране.

Ако изпълнението на всичко това ви се струва сложно за вашите възможности или непонятно за вашия дизайнер – ние с готовност ще Ви помогнем. Трябва да знаете обаче че преработването на файлове по метода „в този проект съм ти скроил седем шапки а твоята задача е да ги откриеш“ струва време и пари. Нелогично е да заплащате два пъти за една и съща дейност – ДИЗАЙН. Редно е да изискате от вашия дизайнер да подготви файла по начин който го прави годен за печат и заслужаващ възнаграждението си.