Печатница работно време Печат

От понеделник до петък:

от 08:30ч до 12:00ч и от 13:00ч до 17:30ч.

Почивни дни:

събота и неделя, както и всички официални празници.